CONTACT US

Rashdiya.1
(Near Metro Station)

+971 4 2559846

+971 55 1356655

Opposite Rashida CenterPoint metro station Beside KFC DUBAI. UAE

Rashdiya.2
(Express Caferia)

+971 42619786

+971 55 3548786

Express Caferia Kashmir Point Behind Kashmir Point Restaurant, Rashdiya Dubai - U.A.E

Rashdiya.3
(Near Nad Rashid Market)

+971 42 716 626

+971 56 549 9126

Nad Rashid Market Near Fulad Mosque 29A Street Rashdiya Dubai. UAE

Satwa.1
(Hudaiba)

+971 4 3888786

+971 58 1616786

2nd December street satwa Dubai.UAE

Satwa.2
(Al Bada)

+971 4 3702324

+971 50 3702774

Al Bada Satwa Dubai.UAE

Satwa.3
(Near Ravi Restaurant)

+971 4 2731212

+971 56 6851412

Near Ravi Restaurant street # 9. Community 334,Satwa Road Dubai.UAE

Al Jafiliya
(35 Street , Dubai - U.A.E)

+971 4 3428896

+971 56 5499356

Al Jafiliya 35 Street , Dubai - U.A.E

Karama

+971 4 6667148

+971 4 6667620

+971 50 19 12130

Near Nesto Supermarket Al Karama Dubai.UAE

Silicone Dubai

+971 43866535

+971 543 803022

+971 522 682315

Arbian Gate Shop.No.11 Dubai Silicon Oasis D,S,O.UAE Kashmir point Restaurant

Al Quoz
(Opp Al Khail Mall)

+971 43 338 670

+971 545 186 370

Opp Al Khail Mall, Near Green Gift Al Quoz Dubai-U.A.E

REQUEST CALL BACK: